Skip to main content

Bloggarnas favorit är nu även investerarnas

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:00 CEST

PRESSMEDDELANDE

Bloggarnas favorit är nu även investerarnas

- Prezi vinnare av Most Likely to Succeed


Stockholm 2009-04-28: Det som världens största teknik- och designbloggar har upptäckt bekräftas nu av CONNECT Östra Sveriges investerare: Prezi har störst chans att lyckas. Prezi tog hem CONNECT Östra Sveriges hederspris Most Likely to Succeed, april 2009."Priset innebär att fler investerare får upp ögonen för företaget, vilket ökar deras chanser till att få in externt kapital" säger Lillemor Karlsson VD CONNECT Östra Sverige.

Prezi är ett mycket flexibelt presentationsverktyg som låter presentatören vara mera kreativ. Bolaget är nu på väg till USA tillsammans med BootstrapLabs för att etablera sig på den amerikanska marknaden och Nicolai Wadstöm, VD och grundare för BootstapLabs menar att "Prezi är ett av de mest spännande företag som jag har arbetat med."

Peter Arvai, VD för Prezi är hedrad över utnämningen och säger "CONNECT har verkligen hjälp Prezi i dialogen med investerare. Nu känner vi oss väl förberedda att genomföra vår första investeringsrunda".

Motiveringen lyder:
" Med en intressant produkt med stor efterfrågan har bolaget den kortaste vägen från nuläget till nästa behov. Bolaget har en realistisk distributionsmodell och har störst värdetillväxt för investerare. Bolaget har en stor potentiell marknad och bedöms ha störst chans att lyckas."

För mer information, kontakta:
Lillemor Karlsson, VD CONNECT Östra Sverige
Tel: 08-791 29 46 Mobil: 0736-200 648,
Mail: lillemor.karlsson@connectost.se

Om CONNECT Östra Sverige
CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Västerås - Eskilstuna, Linköping och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECTs Språngbräda är en unik process där entreprenören, efter en coachningsprocess, får ett exklusivt möte med handplockad kompetens från nätverket. En process som förbereder entreprenören för mötet med investerarna.
www.connectsverige.se

Om Most Likely to Succeed
Most Likely to Succeed är CONNECT Östra Sveriges hederspris som delas ut fem gånger per år till det bolag som medlemmarna av CONNECT Östra Sveriges Privatinvesterare anser har störst chans att lyckats, givet den presentation som entreprenörerna gör vid CONNECTs Investeringslunch.

Om Prezi (Zui kft) Peter Arvai
Prezi hjälper användare att skapa fantastiska presentationer. Användarna tillåts att skapa en informationskarta snarare är sekvens av diabilder. Detta upplägg hjälper presentatörer att vara mer kreativa i skapandeprocessen och att öppna upp för dialog med publiken. Prezi har bland annat blivit prisat av TechCrunch (världens största internet blogg) och Core77 (världens största design blogg). Bland företagets kunder finns välkända märken som Saachi & Saachi, T-mobile och Hewitt.
www.prezi.com