Skip to main content

Connect Green – När hållbarhet går från ord till handling

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 08:50 CEST

Connect Green lanserades 2013 och visar efter endast ett år tydliga resultat: nära hundra miljöteknikbolag har blivit mer investeringsbara, varav hälften har fått möjligheten att presentera för privata investerare. Under året deltog nära tvåhundra privatinvesterare i en unik undersökning med frågor som investeringsfokus, incitament och kompetensbehov. För att tillgodose investerarnas kunskapsbehov har Connect skräddarsytt en utbildning för investerarna. Resultatet av undersökningen redovisades i rapporten ”Affärsängelnätverk och Investeringar”.

- Affärsänglar spelar en mycket viktig roll för kommersialisering av tidiga innovationer. Vi är intresserade av att det sker fler saminvesteringar med oss, det ökar möjligheten för miljöteknikbolag at lyckas, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten. 

- För att uppnå verkliga och varaktiga resultat måste bolag och investerare att prata samma språk. Bolagen måste förstå vad som är viktigt och intressant för en investerare och investerare behöver fylla på sina kunskaper kring branschspecifika frågor, menar Lillemor Svensson, initiativtagare till Connect Green.

Den nationella mötesplatsen Connect Green Week 2014 beräknas locka 400 personer runt om i landet. Veckan inleds i Stockholm den 15 september under temat Sol. Dagen efter tar Sundsvall över staffettpinnen med temat Skog, Göteborg tematiserar Vatten och Connect Green Week avslutas i Malmö den 18 september med temat Hållbart Byggande.

För mer information kontakta:

Lillemor Svensson CONNECT Sverige 0736-200 648

Andreas Stubelius Energimyndigheten 016-544 2199 Om Connect Green

CONNECT Green är en långsiktig nationell satsning för att skapa bättre förutsättningar för svenska miljöteknikföretag att lyckas med sin kommersialisering. Bakom projektet står Connect Sverige och Energimyndigheten.

CONNECT Sverige är en regional, nationell och internationell aktör som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital.

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. www.connectsverige.se www.energimyndigheten.se 

Bifogade filer

PDF-dokument