Skip to main content

Connect Sverige Region Öst och FundedByMe skapar förutsättningar för fler svenska entreprenörssuccéer.

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 08:32 CEST

Connect Sverige Region Öst och FundedByMe inleder ett samarbete för att ytterligare förbättra möjligheterna att resa tillväxtkapital för svenska tillväxtföretag i etableringsfasen.

FundedByMe och Connect är välkända aktörer i det svenska ekosystemet för tillväxtbolag. Nu inleds ett samarbete för att utnyttja kompletterande styrkor och nätverk och ta fram nya spännande erbjudanden för entreprenörer och investerare i Sverige.

“Connects nätverk, varumärke och kompetens i kombination med FundedByMes digitala närvaro och internationella räckvidd är något som vi tror kan ge ett mycket kraftfullt resultat för såväl tillväxtbolag som investerare”, säger Pontus Frohde, vice VD på FundedByMe.

Bättre möjligheter för marknadsvalidering och fler kanaler för att resa tillväxtkapital är exempel på vad samarbetet innebär för entreprenörer. Investerare hos både FundedByMe och Connect ges genom samarbetet nya möjligheter till saminvesteringar och deal flow.

"Det svenska ekosystemet kring entreprenörer och tillväxtföretag är redan i världsklass men kapitalförsörjningen i etableringsfasen är fortfarande en stor utmaning. Kapitalet finns men når inte entreprenörerna. Genom att inleda detta samarbete tar vi ett viktigt steg framåt för att skapa verkliga och varaktiga resultat,” säger Magnus Ingevall, VD på Connect Sverige Region Öst.

Kombinationen av Connects affärsutvecklingsprocesser och finansieringsmöjligheterna hos FundedByMe har redan skapat flera framgångar. Ett lyckat exempel är NOA Potions som genomförde Connects Språngbräda och investeringsprocess 2014 och som därefter reste över 9 MSEK i en av de mest lyckade kampanjerna någonsin hos FundedByMe.

“Vi ser fram emot att skapa fler framgångssuccéer tillsammans”, säger Magnus Ingevall.

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital från näringslivet. På så vis förkortas deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse. Verksamheten bygger på frivilliga insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer som bidrar med kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter. För mer information, vänligen se connectsverige.se/ost

FundedByMe är en ledande internationell aktör inom ägar- och lånebaserad crowdfunding. Bolaget har framgångsrikt finansierat över 400 företag från 25 länder. Medlemsbasen utgör ett snabbt växande nätverk av mer än 56 000 investerare från mer än 160 länder runt om i världen. FundedByMe har lokal närvaro i länder runt om i Europa och i Singapore, med huvudkontor i Sverige. För mer information, vänligen se www.fundedbyme.com

För mer information, vänligen kontakta

Hannes Helander, Connect Sverige Region Öst, tel 0704400770, email: hannes.helander@connectsverige.se

Lena Flykt-Rosén FundedByMe, tel 0702866612, email: lena@fundedbyme.com