Skip to main content

Ingen lågkonjunktur på CONNECT

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 11:03 CEST

PRESSMEDDELANDE

Ingen lågkonjunktur på CONNECT

Stockholm 2008-09-16: Sju spännande tillväxtföretag klarade urvalsprocessen och har gått vidare till CONNECT Östra Sveriges Investeringslunch, där bolagen presenterar sig inför nätverkets affärsänglar och riskkapitalbolag. - Denna gång har vi ett mycket starkt startfält av bolag, säger Paula Lembke som är ansvarig för affärsängelsnätverket hos CONNECT Östra Sverige. Bolagen har tidigare genomgått CONNECTs Språngbrädeprocess och kvalificerat sig till Investeringslunchen, baserat på deras förmåga att presentera på ett tydligt och övertygande sätt. Investeringslunchen hålls den 23 september hos Advokatfirman Lindahl.

-Alla pratar om lågkonjunktur, men det vi märker på CONNECT är att bolagen är mer mogna och har mer substans än tidigare. De bolag som söker kapital vet att det är en tuffare konkurrens och är därför bättre förberedda inför mötet med investerarna, fortsätter Paula Lembke. Bolagen är också nominerade till CONNECT Östra Sveriges hederspris Most likely to Succeed. Vinnaren utses av nätverkets investerare och presenteras under CONNECTs medlemsträff Piazza CONNECT den 24 september.

De sju företagen är:

Global Business Link - Thomas Larsson, Secure Global Payment
Global Busines Link (GBL) Secure Payment System levererar escrow (betalningslösning med tredje part som garant för affärens/betalningsmedels korrekta hantering), för trading- och handelsföretag som stöd för gränsöverskridande handel i produkter och tjänster. GBL säkrar kapitalhanteringen i samband med affärer genom deponering av kapital på klientmedelskonto under affärens genomförande. Betalningslösningen ersätter bankernas Letter of credit och högriskalternativen "clean payment och pre payment" där säljaren respektive köparen tar hela risken. I dagsläget finns ca 1000 företag i kundregistret och ca 100 - 200 utgör frekventa köpare som intialt kompletteras med 25 säljare (tillverkare operatörer distributörer) och GBL Secure Payment System binder dessa samman till säkra avslut. Affärsmodellen är att ta en avgift för hanteringen via transaktionsmedel i affären, i förlängningen kommer räntebärande klientmedelskonton att ge ränteintäkter. Hemsidan lanseras under hösten.

Nordic Information Security AB - Andreas Nilsson VD, IT Säkerhet
Nordic Information Security AB säljer och marknadsför Flexcrypt, en applikation för kryptering av e-post och Instant Messaging. Applikationen är utvecklad för att möta mikroföretag och privatpersoner behov av integritet och säker kommunikation på Internet. Flexcrypt lanserades i maj 2008 och har efter 3 månader redan mer än 15 000 användare. Tekniken bakom applikationen är egenutvecklad. Patentansökan är inlämnad till amerikanska patentverket, nationella faser är påbörjade för USA och EPO. Användare av Flexcrypt blir själva distributörer eftersom mottagare av krypterade mejl även behöver ladda ner applikationen, denna virala spridning fungerar redan mycket bra och möjliggör kostnadseffektiv massdistribution. Affärmodellen bygger på att 1) Etablera en stor användarbas (min 200,000) 2) Sälja teknik och användarbas till större leverantör. Samma affärsmodell har framgånsrikt används av Skype, Kazaa, Youtube, Winzip, Adobe m fl.
www.nordicis.se www.flexcrypt.com

Stix.To AB - Henrik Hjelte VD, IT/Nya media
Stix.to är ett lager ovanpå Internet som gör alla hemsidor till din egna community. Det betyder att du kan sätta fast bilder, "post-it lappar", och videos ovanpå vilken hemsida du än besöker. Du kan sedan låta dina saker bli synliga för dina vänner eller för fler om så önskas. Intäkterna kommer från annonsering, betaltjänster och licensiering. Tekniken är validerad av ett par hundra användare som har testat systemet. Marknadsstrategin är att lansera produkten som ett verktyg för bloggare. Varje bloggare exponerar stix.to för sina läsare. Dialog med potentiella samarbetspartners har inletts.
www.stix.to

CUBIS Ltd - Erik Nilsson VD, Förpackningsbranschen
Företagets affärside är att utveckla unika förpackningar för dryck och licensiera ut rättigheter till patent samt sälja design- och marknadsföringstjänster. Idén bakom Cubis är en innovativ lösning på hur man kan utforma en användarvänlig dryckesförpackning med en kubisk grundform. Produkten har patentskyddats med 3 patent och vunnit internationellt pris för sin innovationshöjd. Partners för tillverkning och fyllning för Norden finns och dialog med kunder har inletts. En förserie av den första förpackningen väntas i december 2008 varefter försäljningsarbetet kan påbörjas. Företaget har idag inga anställda.
www.cubis.se


Fantada AB - Zebastian Victorin Delägare, Söktjänstplattform
Fantada erbjuder en kvalitetssäkrad söktjänstplattform för kultur och nöje i Europas storstäder i vilka de sammanför tjänsteleverantörers, turistguiders och mediers information med användarnas input. Kvalitetssäkringen sker genom innovativa bakgrundsprocesser i kombination med ställandet av öppna frågor till användarna. Tillgång till plattformen säljs på licens. Försäljningen förväntas komma igång i februari 2009. Fyra personer arbetar idag med produktutveckling.
www.fantada.com

Kram Restauranger - Ann Ramark VD, Snabbmatskedja
Kram Restauranger ska erbjuda den nyttigaste och mest miljövänliga snabbmaten på marknaden. Första enheten är planerad att öppna i april 2009, därefter ytterligare 4 restauranger för att sedan öppna för franchise. Snabbmatskedjan ska sälja mat som ska vara nyttig och miljövänlig med smak och utseende som vanlig snabbmat. Maten kommer att vara 100 % kolesterolfri, helt utan syntetiska tillsatser, fri från transfetter och med kvalitetskalorier i stället för tomma kalorier. Marknadsundersökning har gjorts som visar att 74 % är villiga att betala minst 10 kr extra för en meny. Snabbmatskedjan kommer också att införa en egen "Kram-märkning" som garanterar att maten är den bästa ur miljö- och hälsosynpunkt.
www.kramrestauranger.se

BioLamina AB - Magnus Kenneby, Biotech
BioLamina kommer att tillverka, marknadsföra och sälja matriser för att odla primärt stamceller. Stamcellsbaserad cellterapi anses ha potential att bota flera av västvärldens stora sjukdomar men står inför tre hinder: 1. Det är svårt att odla stam celler. 2. Inga benfintliga matriser är godkända av läkemedelsmyndigheter - vilket hindrar klinisk prövning. 3. Befintliga matriser ger varierande och därmed opålitliga forskningsresultat. Företagets matriser löser dessa problem och kommer potentiellt att revolutionera möjligheterna för cellterapi. Produkterna är baserade på forskning gjord av professor Karl Tryggvason med medarbetare på Karolinska Institutet. Produkterna har gott patentskydd och det första patentet skickades in redan i 2003. Företaget kommer att påbörja tillverkning inom kort och försäljningsstart är planerad i oktober/november.
www.biolamina.com

För mer information, kontakta:

Paula Lembke, Affärscoach och affärsängelsansvarig
Tel: 08-791 29 46 Mobil: 0709-92 43 82, Mail: paula.lembke@connectost.se

Om CONNECT Östra Sverige

CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Västerås - Eskilstuna, Linköping och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital bland annat genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECT Språngbräda är en unik process där entreprenören, efter en coachningsprocess, får ett exklusivt möte med handplockad kompetens från nätverket. En process som förbereder entreprenören för mötet med investerarna. Varje år söker ca 200 bolag till processen, 140 bolag antas och 65 bolag genomför CONNECTs Språngbräda. Ca 30 bolag når Investeringslunchen varje år.

Om CONNECT investerarnätverk

I CONNECT Östra Sveriges investerarnätverk finns 58 stycken affärsänglar och investmentbolag. Investerarna erbjuds fem tillfällen per år att träffa tillväxtföretag som söker kapital. Nätverket direktinvesterade 6MSEK 2007 per år i bolag som har genomgått CONNECTs Språngbrädeprocess. Den genomsnittliga investeringen per bolag är 750000 SEK.