Skip to main content

Investerare tror på framtidens fångarna på fortet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 16:40 CET

PRESSMEDDELANDE

Investerare tror på framtidens fångarna på fortet

- Boda Borg vinnare av Most Likely to Succeed

Stockholm 2009-12-10: Boda Borg tog hem priset av Most Likely to Succeed - CONNECT Östra Sveriges hederspris. Boda Borg mötte hård konkurrans då sex bolag kämpade om priset. Inför Investerarna den 1 december presenterade den engagerade ägaren David L Spigner att konceptet är skalbart, fungerande och upplevelseinriktat för hela familjen.

Motiveringen lyder: Men en presentation som var mycket engagerande och med en entreprenör som är otroligt driven kan detta inte annat än lyckas.   Därtill kommer ett stark management team och ett affärskoncept där bolaget redan idag tjänar pengar .

För mer information, kontakta:
Maria Rylander Marknadsansvarig
Mobil: 0708-281266
Mail: maria.rylander@connectost.se

Om Most Likely to Succeed
Most Likely to Succeed är CONNECT Östra Sveriges hederspris som delas ut fem gånger per år till det bolag som medlemmarna av CONNECT Östra Sveriges Privatinvesterare anser har störst chans att lyckats, givet den presentation som entreprenörerna gör vid CONNECTs Investeringslunch.

Boda Borg Corporation, David L. Spigner
Reality-Gaming

Boda Borg is a patented “reality-gaming” business in which real people literally enter and try to survive exhilarating and adrenaline pumping, life-like gaming environments called Quests. Quests are technology-driven and wildly addictive. Boda Borg is real people actively participating in real Quests.
www.bodaborg.se
www.bodaborg.com

Om CONNECT Östra Sverige
CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Västerås - Eskilstuna, Linköping och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECTs Språngbräda är en unik process där entreprenören, efter en coachningsprocess, får ett exklusivt möte med handplockad kompetens från nätverket. En process som förbereder entreprenören för mötet med investerarna. Varje år söker ca 200 bolag till processen, 140 bolag antas och 65 bolag genomför CONNECTs Språngbräda. Av dessa når ca 30 bolag Investeringslunchen.

Bifogade filer

PDF-dokument