Skip to main content

Många nya investerare deltog i CONNECTs investeringslunch

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2013 10:02 CET

Sex kvalificerade entreprenörer pitchade igår inför en skara investeringsvilliga privatpersoner och venturebolag. Det här är en av årets höjdpunkter inom CONNECT och särskilt roligt är att flera nya investeringsmedlemmar deltog. "Vårt kontinuerliga arbete med att utbilda och rekrytera nya investerare för start-up-bolag till Investeringslunchen ger tydligt resultat.", säger Lillemor Svensson, VD CONNECT Öst.

Bolagen som pitchade kom som vanligt ifrån flera olika branscher och dessutom ett bolag från Norge och ett med sin bas i Barcelona. "Genom vårt affärsutvecklingsstöd och att föra samman kapital och entreprenörer i Investeringslunchen ökar bolagen sin möjlighet att kommersialisera sina innovationer", fortsätter Lillemor Svensson. 

De presenterande bolagen vid årets sista Investeringslunch var:

Avtala Sverige AB, Lars Lundberg

Avtalsaktivering

Fortfarande har 90 % av alla SME-företag sina avtal i pärmar & Excel eller på annat sätt låsta för effektivisering. Avtal kan översättas med relationer med kunder, leverantörer, partners och anställda. Avtala har grundats kring en enkel och skalbar systemlösning och kunskap adderas för att aktivera avtalshanteringen till affärskritisk nytta bottom line. Genom att digitalisera Contract Management skapar Avtala långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Affärsmodellen bygger på licensintäkter med inslag av konsultativa tjänster.

KNYCER AB, Göran Olsson

CleanTech, Vitvaror

Knycer säljer ett smart, ergonomiskt och energisnålt torkskåp. Produkten är unik med 50-70% lägre energiförbrukning än traditionella torkskåp och en rullbar ställning som gör produkten betydligt mer ergonomisk och användarvänlig än konkurrenterna. Tack vare att lösningen bygger på en avfuktare så kan skåpet enkelt installeras var som helst utan ventilation. Företaget har befintliga kunder och den primära målgruppen är förskolor.

SEE Cooling AB, Magnus Braxell

Kylteknik, IT

SEE Cooling levererar kylanläggningar med högsta energieffektivitet och driftsäkerhet till i första hand Data och IT-hallar. Produkterna är i serieproduktion och har levererats till ett tiotal kunder. Målet är snabb tillväxt, potentialen är 500 MSEK i omsättning. Produkterna tillverkas av etablerade företag som säkrar produktens kvalité samt leveransprecision. Kostnader för produktutveckling är tagna, produkterna är i serieproduktion, marknadspotentialen är stor och intresset för energibesparande teknologi är högt. 

Pyrokno Holding AB, Allan Nilzén

Brandavskiljare

Pyrokno erbjuder brandklassade och typgodkända invändiga partier/utv. fönster med karm av trä, typgodkända enligt gällande EU-direktiv och bygglagstiftning. Starkt USP för fönster i fasad, typgodkända för brand i minst 60 min, oavsett sida. Idag är det höga inträdeskostnader för anskaffning av typgodkännande, vilket gör att företaget har en unikitet. Företagets strategiska kunder är stora aktörer inom fönsterindustrin (Elitfönster) och Moelven Eurowand. Produkten är idag etablerad i Sverige, Norge och Finland.

Artipic AB, Ekaterina Zabelinskaya

Graphics SW

Modern e-world community looks for easy to use but advanced solutions to follow exponential surpass of new devices over existing software to work with pictures and photos. Known professional products are complicated in use and expensive, while cheap product or open source products are of a low functionality level. Artipic is a modern image editing system that is going to bridge the gap on the market with state-of-the-art features to easily manipulate and publish your pictures and photos.

rêve AB, Josep M Nolla

Internet

rêve’s mission is to provide its users with the best shopping experience and tier down the walls between digital and physical commerce channels. rêve’s provides an integrated social shopping experience, in where consumers can engage with the products they like no matter if its in physical or digital environment. In other words, a Pinterest for the real world. rêve shall become consumers genuinely application to assist them in their day-to-day shopping. For merchants rêve is a cross-channel analytics and BI software as a service (“SaaS”) platform that provides them with highly valuable insights on their customers shopping behaviour. rêve shall become the merchants de facto tool to support their decision making.

CONNECT Öst är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag. CONNECT sammanför därför Entreprenörer och Tillväxtkapital med Kompetens och Kapital genom att förvalta och utveckla nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECT arbetar med två beprövade tillväxtprocesser; Språngbrädan® vänder sig till nya tillväxtföretag med hög unikhet och FöretagsAcceleratrorn® vänder sig till etablerade företag som vill ta extern hjälp i strategiska frågor för att utveckla sina företag.