Skip to main content

Starka teknikföretag – heta investeringsobjekt

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 05:00 CET

Starka teknikföretag – heta investeringsobjekt

Pressmeddelande 2010-11-30: Årets sista Investeringslunch bjuder på fem högintressanta företag, med intressanta tekniklösningar eller forskningsbakgrund. ”En trend vi ser är att bolagen får in kapital snabbare än tidigare” säger VD på CONNECT Östra Sverige Lillemor Karlsson.

Vocab AB, Niss Jonas Carlsson
Mobila innehållstjänster

Vocab avser bli världsledande på mobila appar för lärande, små program som köps och installeras i mobiltelefoner. Företaget har befintliga kunder inom B2B, som Stockholms Stad och Natur & Kultur och 2010 beslutades om en strategiomläggning för att ta till vara B2C-möjligheterna i så kallade App Stores, en marknad med en explosionsartad tillväxt. www.vocab.se

Signerat.se, Malin Ströman
Retail

Signerat.se är en etablerad e-handel/marknadsplats för unik formgivning och lokalt hantverk. På sajten presenterar ca 400 formgivare sig med 4500 produkter. Köp och betalning administreras av Signerat.se. Produkten levereras direkt från respektive formgivare till slutkunden. www.signerat.se

Division by Zero AB, John Nilsson
Datortillbehör

Division by Zero (DBZ) har som affärsidé att utveckla, tillverka och sälja produkter som ger en bättre immersiv upplevelse när man spelar spel eller kör simulatorer. Produkten, jDome, kan liknas ett personligt Cosmonova och är färdig för produktion i större skala. Företaget har ett tiotal referenskunder och satsar nu på att lansera produkten på en bredare konsumentmarknad. jDome har visats på mässor och användarna har visat mycket positiv respons. www.jdome.com

Audiobox AB, Janne Widén
Digitala filer

Audiobox AB tillhandahåller genom en egen utvecklad mjukvara digitala filer via terminaler i offentlig miljö till kunder i alla åldrar som har mobiltelefon eller annan digital utrustning. Avtal klara med leverantörer och återförsäljare. Testperiod omfattande 1 år har genomförts. Målsättningen är att inom 2 år etablera Audiobox till Sveriges största distributionsföretag av digitala produkter direkt till kund.  www.audiobox.se

AroCell AB, Anne-Charlotte Aronsson
Bioteknik

AroCell är ett cancer diagnostikföretag vars första produkt passerat forskning och utveckling och är i produktionsöverföringsfas, redo för en kommersiell lansering under första kvartalet 2011 Produkterna kan identifiera celltillväxt med hjälp av en unik patenterad metod för att identifiera nivåerna av enzymet Thymidine Kinase (TK) i blodet. Nivån av TK i blod TK är användbar för prognos och uppföljning av patienter med blodcancer. AroCells produkt är dessutom potentiellt användbar på ett mycket stort antal olika cancer typer, t ex bröstcancer och prostatacancer. www.arocell.com

Lillemor Karlsson
VD
Tel. 08-791 29 46, 0736-200 648
lillemor.karlsson@connectost.se

CONNECT Östra Sverige CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Mälardalen, Östergötland och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECT arbetar med två beprövade tillväxtprocesser; Språngbrädeprocessen vänder sig till nya tillväxtföretag med hög unikitet och FöretagsAcceleratrorn® vänder sig till etablerade företag som vill strategiskt vill växa av egen kraft.

Bifogade filer

PDF-dokument