Skip to main content

Större framtidstro hos investerare

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 09:06 CET

 

Stockholm 2009-12-04: Affärsänglar spelar en allt större roll när större venturfonder har svårt att locka pengar till nya fonder. ”Vi kan se att intresset från Affärsänglar att investera i små tillväxtbolag har ökat”, säger Lillemor Karlsson VD för CONNECT Östra Sverige. ”Vi upplever också att finanstorkan som vi såg i våras har släppt, det finns en större framtidstro, både från investerarna och entreprenörerna”.

Marie Reinius, VD Svenska Riskkapitalföreningen, ser samma trend: ”Det är mycket glädjande att se ökningen av nyinvesteringar som varit hittills under det andra halvåret och vi tror och hoppas att denna trend fortsätter.”Marie menar att värderingsgapet har minskat vilket har gjort att köpare och säljare har kunnat mötas.

Presenterande bolag vid CONNECT Östra Sveriges Investeringslunch:

Shortfuse Games AB, Johan Hermerén
TV-dataspel

Shortfuse Games AB:s affärsidé är att utveckla och förlägga lättillgängliga TV- och dataspel för den globala marknaden genom digital distribution. Sedan bolagets start 2008, har två spel lanserats till Xbox 360. Målsättningen är att under 2010 etablera det kommande spelet Alive & Undead på Microsoft respektive Sony Computer Entertainments mest framgångsrika onlinebutiker. Bolaget söker nu externt kapital för att täcka de slutgiltiga utvecklings- och marknadsföringskostnaderna för spelet. Företaget söker även en engagerad partner och delägare för att utveckla bolaget och skapa värde enligt fastslagen strategi.
www.shortfuse.se

Vehiconomics AB, Andreas Broryd
Fordon
Vehiconomics utvecklar och marknadsför ekonomiska, energieffektiva, säkra och miljövänliga stadsfordon. Vehiconomics fordon kan nå marknaden till låga kostnader. Fordonen bygger på en unik plattform som kombinerar avancerad teknik, mode och nytänkande med standarddelar och rationell industriell produktion. Vehiconomics första produkt, Smite, är ett litet trehjuligt fordon som skall marknadsföra plattformen. Produktion av andra generationens prototyper pågår, vilket runt årsskiftet skall leda till etablering av småskalig serieproduktion.
www.vehiconomics.com
www.mysmite.com

Mobikk, Benjamin Taghavi-Awal
IT/Telecom
Mobikk erbjuder serieskapare och förlag en helhetslösning för att publicera, distribuera, marknadsföra och sälja tecknade serier i mobilen mot dagens och morgondagens yngre målgrupper upp till 30år. Kunden är främst innehållsleverantörer som serieskapare/förlag och affärsmodellen bygger på licensiering och intäktsdelning. Företaget ska nu vidareutveckla plattformen samt utveckla affärer mot internationella partners.
www.mobikk.com

Prozeo Vascular Implant AB, Andreas Fälting
Medicinteknik
Företaget bygger affärsverksamheten på patenterad medicinsk/kirurgisk implantatteknologi runt vilken de i dagsläget genomför prekliniska tester. Produkterna kan användas inom flera olika segment av kirurgisk medicin och har en stor global marknad. Affärsidén är att utveckla en lösning som kan förenkla sammanfogning av tubformade organ i operation och förbättra total hälsoekonomi för ingrepp såsom transplantationer och kärlkirurgi jämfört med befintliga lösningar.
Företaget ska nu ta fram regulatoriskt och ersättningsmässigt underlag inför kliniska tester. www.vascuring.com

Tailtrade AB, Kenneth Brynolfsson
Elektronisk handel

Tailtrade AB (TTAB) har utvecklat, driftsatt och patentsökt Tailtrade, en Software as a Service, som beräknas sänka kundens fakturahanteringskostnad med upp till 90 procent. Företaget har avtal med slutkunder, driftspartner och samarbetar med marknadsledande aktörer. Bolaget har en välrenommerad styrelse och har delar av första rundan finansiering säkrad. Alla komponenter är på plats för finansiering av tjänstens lansering; initialt i Norden och senare internationellt.
www.tailtrade.com

Boda Borg Corporation, David L. Spigner
Reality-Gaming

Boda Borg is a patented “reality-gaming” business in which real people literally enter and try to survive exhilarating and adrenaline pumping, life-like gaming environments called Quests. Quests are technology-driven and wildly addictive. Boda Borg is real people actively participating in real Quests.
www.bodaborg.se
www.bodaborg.com

För mer information, kontakta:
Lillemor Karlsson, VD CONNECT Östra Sverige
Tel: 08-791 29 46 Mobil: 0736-200 648, Mail: lillemor.karlsson@connectost.se

Om CONNECT Östra Sverige
CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Västerås - Eskilstuna, Linköping och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECTs Språngbräda är en unik process där entreprenören, efter en coachningsprocess, får ett exklusivt möte med handplockad kompetens från nätverket. En process som förbereder entreprenören för mötet med investerarna. Varje år söker ca 200 bolag till processen, 140 bolag antas och 65 bolag genomför CONNECTs Språngbräda. Av dessa når ca 30 bolag Investeringslunchen.