Skip to main content

Större fleksibilitet och effektivitet till lagret vid Polarbröd

Nyhet   •   Sep 30, 2016 14:19 CEST

Från vänster: Constructor Sveriges Mats Börjesson, Roger Karlsson och Peter Sörensen,

Polarbröd är ett visionärt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 44 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 342 anställda. 2015 omsatte företaget 791 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.

Varje dag rullar det ut 11 000 bröd från de 3 produktionslinjerna i Bredbynsbageriet. Nästa stopp är palletering och här utrustas pallen även med en identifikationsetikett. Samtidigt registreras pallen i ERPsystemet (NAV) som styr den viktiga FIFO-hanteringen. Därefter rullar pallen in i frys- eller torrlagret, beroende på produkten. Det fuktiga brödet skall igenom en nedfrysningsperiod på 2 dagar, där temperaturen går ned till -18 grader för att säkra en korrekt genomfrysning. Det hårda tunnbrödet förvaras i torrlagret. 4 medarbetare plockar från båda lagren och kör pallen direkt till utlastningsbanan där chauffören lastar över dem på sin lastbil med hjälp av en staplare.

Niclas Lundqvist, Platschef hos Polarbröd berättar om bakgrunden till projektet: “Tidigare lämnade vi ut lagerfunktionen till ett 3PL-företag men den har vi nu tagit hem. Samtidigt har vi hittills bara haft 2 utlastningsbanor och det har gett oss visa problem i förhållande till planläggningen.Vi har ibland upplevt att en lastbil inte nådde fram som avtalat och då stod vi med en utlastningsbana som skulle tömmas och göras i ordning igen för en annan lastbil.

Nu får vi 6 banor och det ger oss en större flexibilitet och inte minst effektivitet.”

Projektet har varit en kombination av ombyggnad av det befintliga lagret och nybyggnation. Av hänsyn till den löpande driften var det nödvändigt att ha kvar de två utlastningsstationerna. Produktionen kör dygnet runt, 6 dagar i veckan. Lagret är bemannat från söndag kväll till fredag kväll och lagret skickar iväg upp emot 900 pallar i veckan. Så först då de nya utlastningsbanorna var klara, kunde de gamla rivas och nybyggnationen påbörjas. Det nya lagret rymmer 870 pallplatser i mobila pallställ. Ett annat och mycket viktigt element i projektet har varit en ny lösning med grenställ för pallförvaring. Dessa grenställ är monterade över alla transportbanden för att utnyttja utrymmet fullt ut. För det första har denna nya inredning frigjort utrymme för fler pallplatser. Men minst lika viktigt är att det ger en bättre lösning än den gamla U-versionen med en stolp framför rullbanan. Den gamla lösningen gav nämligen möjlighet till påkörningsskador från trucken med motsvarande reparation som resultat. Peter Sörensen, säljare av lagerinredning vid Constructor tillägger: ”En av de spännande faserna i detta komplexa projekt, har varit den kreativa processen där vi har tänkt utanför boxen för att hitta den perfekta lösningen. Så det har inte bara varit nytänkande för Polarbröd utan också för Constructor. Samtidigt är hela lagret genomgånget utifrån en säkerhetsmässig värdering vilket har inneburit montering av säkerhetsinlägg, pallstopp och stolpskydd”.

Constructor har levererat lagerlösningar till Polarbröd under många år. Under 2004 installerades de första mobila pallställen på lagret i Bredbyn och senare fick även lagret i Älvsbyn mobile pallställ och standard pallställ från Constructor. Erik Enholm, processingenjör: ”Det som är så fantastiskt med vårt samarbete med Constructor är processen där vi tillsammans utvecklar en lösning som fungerar i praktiken och inte bara i teorin. Under resans gång har vi diskuterat många tekniska detaljer, t.ex. avstånd från trucken till transportbandet samt själva banans funktion. Det är en dialog där vi presenterar våra önskemål och krav och där Constructor kommer med sina synpunkter baserade på deras erfarenhet på området.” Ett annat viktigt krav som Constructor skulle och kunde uppfylla var standarden på komponenterna. Polarbröd använder motorer och styrsystem från Siemens och därför var det ett ofrånkomligt krav att styrsystemet på de mobila pallställen också skulle vara från Siemens.

När vi frågar om vilka fördelar Polarbröd har uppnått svarar Niclas Lundqvist: ”Vi har helt klart fått bättre kontroll på flödet av pallar in och ut ur lagret. Tanken är att det alltid skall finnas en pall på trucken. Och med de extra utlastningsbanorna är vi inte lika sårbara för lastbilar som kommer tidigare eller senare än avtalat. En annan fördel är den nya lösningen med grenställ över rullbanorna där vi har mindre risk för kollisioner med efterföljande reparation”. Och att Polarbröd återigen skall utvidga är inte otänkbart. När det nya lagret är klart, utnyttjas kapaciteten redan fullt ut. Polarbröd tänker konstant 5-10 år fram i tiden och arbetar därför efter en långsiktig strategi. Niclas Lundqvist avrundar: ”Om tillväxten tillåter det, behöver vi utvidga fryskapaciteten och detta har vi bevisligen höjd för i den nuvarande layouten”