Riksförbundet Attention

Birgitta Engholm

Förbundssekreterare - Samarbetet med lokalföreningarna, förbundets ärendehantering och medlemsregistret.

Kontaktperson

  • birgitta.engholm@attention-riks.se
  • 08-709 22 65