Lungcancerförbundet Stödet

Tommy Björk

Ordförande Lungcancerförbundet Stödet - Ordförande

Presskontakt Kontaktperson

  • otiupktomogqinmmdrapy.bjyofngfuxfepetzorlrpik@lostevodtiryublzodamwugitssdjrvaetqckk.se
  • 070-6493426

STÖDET är en förening för dem som har lungcancer i sina liv. I första hand gäller det patienter och deras anhöriga. Även läkare, sköterskor och andra intresserade stöder oss. Förutom att våra medlemmar stöttar varandra, arbetar vi också för att öka kunskapen om lungcancer genom att anordna seminarier och föredrag. Vi arbetar opinionsbildande och främjar vård, omsorg och forskning kring lungcancer.