SOL-flickornas GF

Sofia Karlgård

Ordförande - Ordförande

Kontaktperson

  • ordforande@sol-flickorna.se

Ordförande för SOL-flickornas GF och även tränare i en av våra yngre truppgrupper.