L-Soft Sweden AB

Outi Tuomaala

Vice VD och marknadschef - Markandsföring

Kontaktperson

  • oupdtiyf@lhmsomvfteu.sobejl
  • 08-50709911
  • 070-5348792

Outi Tuomaala är L-Softs presskontakt, marknadschef och vice vd. Hon förespråkar samtyckesbaserad e-postmarkandsföring (opt-in) och tror på e-postens framtid.