Grenfeldt GFD

Jonas Grenfeldt

Ägare - Att alltid överträffa kundens förväntningar

Kontaktperson

  • unlwanozjofzeoelnas@ysgfxqd.wgnu
  • 0733-663 007

Jonas Grenfeldt äger och driver Grenfeldt GFD. Utöver de kompetensområden inom webbtjänster och digital marknadsföring som företaget erbjuder, ligger fokus på att skapa maximalt kundvärde. Jonas mål är enkelt: GFD ska ha 100 % kundnöjdhet.