Eurolube Equipment AB

Krister Roth

VD

Kontaktperson

  • krppisaetesgr.xprozythft@esjurinolkgubjde.gkconxmal

Krister Roth, grundare och vd:
Eurolubes främsta styrka är förmågan att snabbt leverera färdiga lösningar som fullt ut anpassats för sitt användningsområde. På så sätt bidrar vi till våra kunders effektivitet och i förlängningen även till deras lönsamhet.