Lärarnas Riksförbund

Bo Jansson

ordförande - ordförande Lärarnas Riksförbund

Kontaktperson

  • boqw.jyhanrtsshxonmm@lbhr.odsenr
  • 08-613 27 00

Bo Jansson, född 1952 i Stockholm, är sedan maj 2013 förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Har arbetat i Stockholm som adjunkt i historia, samhällskunskap och geografi sedan 1978 fram till maj 2013 då han tillträdde som ordförande.

Har lång facklig erfarenhet, och han har suttit i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse från år 2000.

Sedan 2009 är Bo Jansson ledamot av European Trade Union Committee for Education (ETUCE), styrelsen för den europeiska delen av Education International (EI). Han är även ledamot i styrelsen för Nordiska lärarorganisationers samråd (NLS).

Under flera år har Bo Jansson varit domare i tävlingar i Europa och i övriga världen för att utse de mest innovativa lärarna inom it i undervisningen.

Redaktör för forskningsantologin ”Utbildningsvetenskapens kärna – läraryrkets innersta väsen?” Gleerups förlag 2011, ISBN: 978-91-40-67655-9.