UCL-utbildning

Vigo Silfverlin

Sekr. UCL-Konceptet Ek. För.

Presskontakt Kontaktperson

  • vigo@ucl-utbildning.se
  • 031-47 91 90
  • 070-890 12 06

UTBILDNING: Civ. ingenjör; Studier i individ-, grupp- och ledarskapsutveckling; Certifierad i SDI; ugl 2008-Handledare och UCL-Handledare. FIRO och Susan Wheelan expert.
ARBETSLIVSERFARENHET: 25 års erfarenhet i näringslivet, varav 15 år i företagsledande befattningar. Mångårig utlandserfarenhet.
Certifierad UGL-handledare år 1999. Genomför idag c:a 10 UCL per år.
EGNA TANKAR: Jag har arbetat i företag som haft fokus på laganda – följderna har blivit både hög effektivitet och lönsamhet tillsammans med stor trivsel! Jag har också upplevt motsatsen i andra företag, där fokus på effektivitet lett till medelmåttiga resultat och personal som inte orkar. Denna erfarenhet ledde till att jag 1996 lämnade näringslivet för att i stället inhämta kunskaper i individ-, grupp- och ledarskapsutveckling. Ett viktigt led i min utveckling har blivit UGL, utbildning till handledare (-99), till UCL-Handledare och det relationsorienterade handledarskapet.