Svenska ESF-rådet

Lars-Erik Sjöblom

Regionchef Övre Norrland och Mellersta Norrland - Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län

Kontaktperson

  • ladhrsmj-ekwrixgk.qmsjeuobklloeym@cfesqof.tgselo
  • 0920-384 80 90