Svenska ESF-rådet

AnnKatrin Malmnäs

Regionchef Östra Mellansverige - Örebro, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands län

Kontaktperson

  • annkatrin.malmnas@esf.se
  • 019-16 54 88