Lunds universitet

Ulrika Jönsson Belyazid

Forskningssekreterare, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Kontaktperson

  • Ulrika.Jonsson_Belyazid@cec.lu.se
  • 046-2229796