Ung Företagsamhet Göteborgsregionen

John Cederquist

tf. Regionchef - Ung Företagsamhet Göteborgsregionen

Presskontakt Kontaktperson

  • jorhhnns.clledesertlqunxisrwt@knundzgfyvorouetcsagvvsavymhametbo.sjvesd
  • 0706-301405

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Genom Ung Företagsamhets utbildningar ges ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Gymnasieungdomar får möjligheten att utveckla sin företagsamhet genom att driva företag under ett läsår. Ung Företagsamhet finns i hela Sverige och i stora delar av världen.