Ratio

Institutionell ekonom och statsvetare Nils Karlson

VD - Docent

Kontaktperson

  • nisdlsyx.kvnarotlskfonnj@ribatzkiokb.sipech
  • 08-441 59 01
  • 0708-67 03 51

Nils Karlson är VD för Ratio och docent vid Uppsala universitet. Han forskar om samspelet mellan politik, marknader och normsystem i den moderna välfärdsstaten.

Nils har särskilt studerat:

•Lönebildning och arbetsmarknadsmodeller i Sverige och internationellt
•Hur grundlagens utformning påverkar ekonomi och politik
•Välfärdsstatens framväxt och konsekvenser
•Entreprenörskap och företagandets villkor, exempelvis skatter.

Nils Karlson grundade Ratio 2002 och har bland annat skrivit Den svenska tillväxtskolan (med Dan Johansson), Äganderättens konsekvenser och grunder (tillsammans med Niclas Berggren), Fem konkurrerande kollektivavtalssystem (tillsammans med Henrik Lindberg och Mikael Salabasis) samt
Konstitutionell ekonomi – lärdomar för Grundlagsutredningen (med Niclas Berggren).