Sveriges ungdomsråd

Sveriges ungdomsråd

En samarbets- och intresseorganisation för landets lokala och regionala ungdomsråd. Av och för ungdomar.

Presskontakt Kontaktperson

  • info@sverigesungdomsrad.se

"Sveriges ungdomsråds är en samarbets- och intresseorganisation för landets ungdomsråd. Vi arbetar för att stödja och stärka landets ungdomsråd.

Organisationen bildades 2003 för att samla alla ungdomsråd och ungdomsparlament i landet. Under 1990-talet hade ungefär 150 ungdomsråd och ungdomsparlament startats och det fanns ett behov av att samarbeta.

Sedan dess är Sveriges ungdomsråd varit en samarbets- och intresseorganisation som arbetar med att stödja och stärka landets ungdomsråd. Tillsammans har vi gemensamma anställda, producerar material och ordnar utbildningar.

Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller en viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet sker i den egna kommunen eller den egna stadsdelen och syftar till att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar där de bor.

Sveriges ungdomsråds vision är att alla ungdomar ska ha samma möjligheter som vuxna att kunna göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar där de bor.

Kontakt: info@sverigesungdomsrad.se