Fetma & Övervikt Skåne

Stefan Wallerek, Informatör

Press- och Medie-ansvarig Fetma & Övervikt Skåne + Föreningen Värnet Malmö + Korpen Malmö VARM-Vattengympa - Press- och Medie-ansvarig Föreningen Värnet Malmö

Kontaktperson

  • krinwzvmuyfomawwijridbax@ofbverviiafikixntbhtiqtg.oribg
  • 040-30 20 80 = Jourtelefon: 070-57 57 646
  • 0735-63 90 70

Press- och Medie-ansvarig Fetma & Övervikt Skåne + Föreningen Värnet Malmö + Korpen Malmö VARM-Vattengympa.

Eller vad gäller Fetma & Övervikt = Carl-Axel Wildt; 046-817 24 alt. 070-55 817 24