Ledarskapscentrum

Mikael Östberg

Konsult

Kontaktperson

  • mikaelo@ledarskapscentrum.se
  • 070- 639 67 98

Civilingenjör från KTH och en av Ledarskapscentrums tre grundare. Jobbar främst med att utforma interna ledarskapsprogram så att de kan integreras med befintliga affärsplaner, värderingar, visioner och policys. Mikael är också kursledare på öppna utbildningar i ”Ledarskapets 5 utmaningar” och håller även inspirationsföreläsningar om mål och visioner.