Kreativitetslotsen

Marie Nordström

Organisations- och individutvecklingskonsult

Presskontakt Kontaktperson

  • martrie@krshkdeatiegvitetsmgvulotsen.smtjnyve
  • 070 720 56 40

Med sin universitetsutbildning i pedagogiskt ledarskap i botten har Marie en bakgrund som bland annat skolledare, samordnare och projektledare inom olika privata och kommunala verksamheter. Marie har också genom åren varit en uppskattad föreläsare och kursledare i så skilda ämnen som kommunikation, ledarskap, stresshantering, nätverkande, mingelkunskap och trumspel och hon har föreläst och undervisat över hela Skandinavien.

Marie är tränad att se de brister och svagheter som finns inom en organisation, speciellt inom det verksamhetsbaserade-, gruppdynamiska- och individinriktade arbetet och har arbetat med olika typer av verksamheter genom åren. Marie har de senaste åren inriktat sig mer mot den privata sektorn efter ett antal år inom offentliga verksamheter. Som kreativitetslots har Marie även lotsat många småföretagare och privatpersoner.

Marie är en sann nätverkare och folk brukar skämtsamt kalla henne en "kopplerska" som älskar att se synnergieffekterna av sitt arbete att presentera människor för varandra. Van att stå på scen och i rampljuset är skaparen av Tjejmingel, FemmeNet - affärer på kvinnors villkor, Meet & Eat nätverksluncher, Meet & Greet affärsmingel och Kreativitetslotsen (tidigare Metodutveckling) en idéspruta, nätverkare, samverkare och obotlig optimist som har som motto: Problem är bara lösningar i arbetskläder!

Marie vann redan 2007 tävlingen Nätverksaktionen som hölls av Networkaction/Kkikk. Juryns motivering löd: Du vann tävlingen i Nätverksaktionen genom ditt engagemang och dina goda tips. Du driver ju också egna nätverk så då vet du redan att tillväxt alltid börjar med investeringar. Investeringar som inte alltid kostar pengar utan som kan innebära att ägna en liten stund åt en annan människas behov.

Idag driver Marie även flera sidor på Facebook där just nätverkandet står i centrum och arrangerar även föreläsningar och kurser med spännande föredragshållare som hon samlat på sig i sitt nätverk!

Vill du boka Marie som föreläsare, kurshållare eller som professionellt bollplank skriver du ett mail till

marie@kreativitetslotsen.se eller ringer 070 720 56 40 för en förutsättningslös diskussion rörande dina behov!