CelinDental AB

Carina Celin Sjölund

VD

Presskontakt Kontaktperson

VD och ägare Carina Celin Sjölund har innehaft en rad ledande befattningar (försäljningschef, produktchef och marknads- chef för affärsområdena förbrukning,utrustning och LAB) inom Lifcokoncernen och dessförinnan introdu- cerat Hu-Friedys instrument i Norden och England.