Business Region Göteborg

Kenny Genborg

Kommunikationschef - Medierelationer

Presskontakt Kontaktperson

  • kevonngyy.aggemenbfbortog@sibuwdsiwjnezqssimrevpginponta.sqzesl
  • 0730 610188