Cardell Consulting AB

Liv Cardell

VD

Presskontakt Kontaktperson

  • qkinzynzdegpmtfo@cardellconcnsnizzulnntizhmjqrng.se
  • 0733 744 777

Jag, Liv Cardell, brinner för att jobba med företagsutveckling och mänsklig utveckling. Jag har lång erfarenhet av att verka inom både offentlig och privat verksamhet och på såväl organisations-, grupp- som individnivå. Utbildades till socionom i slutet av 70-talet och har vidareutbildat mig inom organisationspsykologi och Systemic Management i såväl Danmark, England som Sverige.


Cardell Consulting har alltmer efterfrågats i samband med längre förändrings- och utvecklingsprojekt, ofta kopplade till att bygga, implementera och levandegöra företagskultur. Detta har mynnat ut i konceptet och boken Red Matters™. Bland annat har jag utifrån tankarna i Red Matters™, använts som kulturexpert inom IAEA (FN:S organ för International Atomic Energy Agency) i Wien.


För några år sedan anlitades jag som coach i TV/UR:s program drömjobbet.


Jag är mer praktiker än teoretiker och ibland beskriver jag mig som en organisationens bonde vilket innebär att jag praktiskt och konkret jobbar med odling av det komplexa ämnet kultur. Jag hänvisar mina metoder mer till 25 års erfarenhet än till vetenskapliga teorier. Dock har jag inspirerats av vetenskapliga rön med vilka jag kompletterat med min praktiska erfarenhet. Ibland känner jag mig också som en företagsbarnmorska när jag ser hur krafter och klokhet förlöses hos ledare och medarbetare.


Mina inspirationskällor har varit och är: Ikaria i Grekland, Findhorn Foundation i Skottland, Peter Senge med den Femte disciplinen, Marshall Rosenberg med Non-Violent CommunicationPeter Lang med Systemic Management, Anders Risling som tog in samt utvecklade UGL och Klart Ledarskap till Sverige men som framförallt varit en förebild i det systemiska förhållningssättet och i aktionslärande ledarskap, David Cooperrider som inspiratör genom Appreciative Inquiry, Peter Koestenbaum med Ledarskapsdiamanten, samt mina barn, vänner, kollegor, kunder och livet i sig självt.