RISE Research Institutes of Sweden AB

Magnus Olsson

Chef affärsområde Transport - affärsområde Transport

Kontaktperson

  • mabignxyushf.ozplsiqsoizn@dzsppg.szdess
  • 070-538 58 82

SP-koncernen är en mycket bred resurs på transportområdet och vi utvecklar ny kunskap som kommer till nytta för industriella aktörer, myndigheter och andra beslutsfattare.