RISE Research Institutes of Sweden AB

Markus Norström

Chef affärsområde Energi - affärsområde Energi

Kontaktperson

  • madprkzquslk.nbgorexstdxrorqm@rmspib.sfaekm
  • 070-380 58 84

SP-koncernen har stora resurser i form av laboratorier och kompetenta medarbetare. Vi leder utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. Uppdragen kan röra allt från utvärdering av komponenter till analys av lösningar och deras inverkan på en överordnad systemnivå.