RISE Research Institutes of Sweden AB

Martin Kylefors

Chef affärsområde Risk och Säkerhet - affärsområde Risk och Säkerhet

Kontaktperson

  • macdrttqinwy.kykylthefjcorjrs@nwspwy.skjevj
  • 070-641 58 86

Det krävs riskanalys i allt fler sammanhang som stöd för att minimera antalet olyckor och undvika ekonomiska förluster. Det handlar också om förmågan att hantera hot mot infrastruktur och naturkatastrofer. SP-koncernen driver projekt för utveckling av produkter med rätt säkerhetsnivå. Mekaniska risker, elsäkerhet, brandskydd, maskinsäkerhet och pålitliga system är exempel på våra expertisområden.