RISE Research Institutes of Sweden AB

Krim Talia

Chef affärsområde Life Science - affärsområde Life Science

Kontaktperson

  • krroimzu.tfdalrqiaqz@sghp.zhsejb
  • 070-973 26 65

SP har bred – i vissa fall världsledande – kompetens på området. Här finns unika kunskaper om biomaterial, ytkemi, förpackningar, jordbruksteknik och livsmedels klimatpåverkan som är till nytta för läkemedelsföretag, tillverkare av medicintekniska produkter och aktörer i livsmedelskedjan. Vi erbjuder avancerade resurser inom mätteknik, kemiska analyser och karakterisering av alla typer av material.