RISE Research Institutes of Sweden AB

Kristina Mjörnell

chef affärsområde Samhällsbyggnad - affärsområde Samhällsbyggnad

Kontaktperson

  • krthisbgticbnazq.mzbjoijrnvlelapl@awspwi.sbzeat
  • 073-088 57 45

Miljonprogramsområdena är i stort behov av renovering och måste även energieffektiviseras. Vi måste finna kostnadseffektiva lösningar, inte minst vad gäller drift och underhåll, som ger låg framtida miljöpåverkan. SP-koncernen tar fram ny kunskap genom att driva en rad FoU-projekt där vi tillsammans med ett stort antal aktörer utvecklar och utvärderar ny teknik och nya system.