Project Save The Earth

Project Save The Earth

Kontaktperson

  • pste@live.se, kontakt@pste.se
  • 090-695 77 42

PSTE som startade 2007 ser till helheten och verkar ideellt för miljö, hälsa, fred, rättvisa och djurens omsorg på en Jord för alla där barnens framtid och äldreomsorg är viktigt. PSTE stödjer sig på och samarbetar med oberoende forskare inom miljö och hälsa samt djurrätts- och fredskämpar. Klimathotet är en viktig fråga för oss i Project Save The Earth.

Enighet, en mångfald av kultur och individualism tillhör likaså vår linje! PSTE vill kunna ge barnen framtida möjligheter på en friskt grönskande planet. Det vi vuxna gör nu, bäddar för deras framtid och en sund miljö är grunden för välmående.

Hemsida - www.pste.se

MySpace - www.myspace.com/spstemusic