Skogsindustrierna

Johan Fröbel, Svenskt Trä/Skogsindustrierna

Ansvarig för Svenskt Träs verksamhet mot bygg- och trävaruhandeln

Kontaktperson

  • johan.frobel@svenskttra.se
  • 08-762 79 68