Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Eva Palmqvist

Svenska kyrkans policyhandläggare för fred och mänskliga rättigheter

Kontaktperson

Under perioden 17 juli-27 juli
Telefon: 0768-000 142
Blogg: blogg.svenskakyrkan.se/opinion