Peter Ottosson

Peter Ottosson

Diktförfattare

Kontaktperson

  • petotto@hotmail.com
  • 0701507144

Debutantförfattare inom poesilitteraturen med diktsamlingen "Tankar ur min inre dimension" som är släppt genom förlaget Vulkan. Den innehåller 55 diktverser med kompletterande foton.