Linköpings Allmänna Simsällskap

Leif Ångqvist

Klubbchef - Ansvarar för den operativa verksamheten i LASS inklusive personalansvar för samtliga anställda tränare och kanslipersonal. Hans tjänst är direkt underställd LASS styrelse.

Kontaktperson

  • 0708-322 007

Leif Ångqvist tillträdde som klubbchef i LASS den 1 augusti 2012. I hans ansvar ligger att aktivt verka för att tävlings- och breddverksamheten inom föreningen ständigt utvecklas och förbättras, att det administrativa arbetet inom klubben sköts på ett effektivt sätt och att det ekonomiska resultatet inom föreningen är gott och stabilt.