Skandia

Mona Ekstrand

Informatör - Informatör

Kontaktperson

  • moxcjnmfna.ekstranntd@skanqhxfdqgydia.ntse
  • 08 - 788 13 11
  • 070 - 591 31 70

Informatör. Skandia har under årens lopp utvecklats och förändrats, från traditionellt försäkringsbolag till världsledande företag inom långsiktigt sparande. Numera finns vi representerade i ett 20-tal länder, på fem kontinenter. Sverige är en av Skandias viktigaste marknader.