Movinto Fun AB - Oriboo

Marie Persson Björkman

Styrelseordförande och grundare

Kontaktperson

  • maiorixae@dkmotyvivlntzxofmkunya.cmnomwz
  • +46-733 29 99 95

Marie Persson Björkman grundade Movinto Fun AB tillsammans men Jin Moen, och är arbetande styrelseordförande i bolaget. Hon har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling genom ledande befattningar inom den svenska och amerikanska IT- och kommunikationsindustrin samt från forskning- och utveckling. Marie arbetar med ett gediget engagemang och att det alltid finns vägar framåt - "inget är omöjligt". Hon har en civilingenjörsexamen i datorteknik från KTH.