N3P Sverige AB

Marcus Birkhofer

VD - VD

Kontaktperson

  • swyrqnmarcfpqocaus.blyscirrqkhofsnerck@n3p.scze
  • 0739-73 00 01

N3P är entreprenörsskolan som vill skapa och utveckla spännande och lönsamma projekt, verksamheter och företag inom expansiva framtidsbranscher. Utbildningen hos N3P är tätt kopplad till verkligheten i affärslivet. Som deltagare kommer man att möta gästföreläsare från olika företag, genomföra projekt på uppdrag av företag, samt få sina affärsidéer krasst och hårt bedömna av erfarna entreprenörer, företagsledare och riskkapitalister.
N3P erbjuder även konsulttjänster och anpassade utbildningar för företag.