Kulturnatta Göteborg

Åsa Nohlström

Enhetschef - Marknad & Event

Kontaktperson

  • asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se
  • 0313683204
  • 0761159001

Marknad & Event är en enhet på Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Tillsammans med enheterna Barnkultur, Göteborg Konst, Kulturstöd, Ung kultur samt den årliga Göteborg Dans och Teater Festival bildar Marknad & Event avdelningen Fri konst och kultur.

Marknad & Event stöttar verksamheterna med kommunikation, genomför evenemang som Kulturnatta och Medborgarskapsceremonin och arbetar även med Göteborgs Kulturkalas.

På Marknad & Event finns, förutom kommunikativa och administrativa stödfunktioner, även verksamheterna Sommarunderhållningen samt Speldags.

För mer information om verksamheterna se www.goteborg.se/kultur