Coaching & Motivation Scandinavia AB

Carina Bång

Beteendevetare & ACC-coach

Kontaktperson

  • fninltrdphfoqaalol@ceparintcacnjoaphch.se

Carina Bång
Carina är beteendevetare och Associate Certified Coach (ACC) enligt ICF - International Coach Federation. Hon har i 10 år arbetat med att motivera missbrukare att förändra sitt liv och att bryta med kriminalitet och droger. Förutom utbildning i de samtalstekniker man använder inom coaching har Carina även utbildning i samtalsmetoden MI- Motivational Interviewing.

Carina arbetar idag som utbildare i MI och coach främst med anhöriga till personer med missbruksproblematik. I november publiceras hon boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser.

Hon skriver också en blogg för anhöriga: http://medberoendeinfo.blogspot.se/ samt har startat ett diskussionsforum på internet där anhöriga anonymt kan få stöd och berätta om sina situationer: http://beroendelinjen.forum24.se/