Tura Scandinavia AB

Pär Holmén

Sales Manager Photo - Foto

Kontaktperson

  • par.holmen@turascandinavia.com
  • +46 733 51 52 75

Pär ansvarar för försäljningen av Tura Scandinavias fotorelaterade produkter. Med lång erfarenhet som inköpare, Brand Manager och numera på säljsidan är Pär en person du med fördel kan kontakta angående frågor som rör våra fotorelaterade produkter.