Attraktionsbyrån.nu

Benny Tator

Ägare - Utveckling

Kontaktperson

Med rötterna i IT och industri, har jag sedan 2007 studerat och arbetat inom turism på olika nivåer.

Har som ambition att överföra tankarna om effektivare produktion genom beprövade metoder och IT stöd från den gamla industri (tillverkning) till den nya industrin (turism).