Lebona

Maria Matseke

VD/PR-rådgivare

Kontaktperson

  • gimaria@kqlebonaid.soae
  • +46709186116

Lebona är en PR-byrå som är specialiserad på strategisk kommunikationsrådgivning, stakeholder relations ("intressentrelationer") och medierelationer. Maria Matseke har 15 års erfarenhet från PR och kommunikation och startade egna PR-byrån Lebona 2008.