Grontmij

Lars Siöström

El- och Teleteknikkonsult

Kontaktperson

  • lars.siostrom@grontmij.com
  • 010-480 13 72
  • 070-518 02 11

Lars Siöström, konsult på Grontmij, är uppdragsledare för el- och teleteknikarbetet i projekteringen av RPC, Rättspsykiatriskt centrum, i Trelleborg.