Fastighetskontoret, Stockholms stad

Anna Wahlström

Avdelningschef för HR- och kommunikationsavdelningen - Fastighetskontoret i Stockholms stad

Kontaktperson

  • seanna.wahksfrvelstrbtomknczazqhiy@stockhonylmncfi.sute

Anna Wahlström är chef för HR- och kommunikationsavdelningen. Avdelningens huvuduppgift är att strategiskt och operativt stödja och styra fastighetskontorets HR- och kommunikationsarbete och utveckla ledarskapet och medarbetarskapet inom dessa områden.