HCM Elektronik HB

Hans Carlström

VD

Kontaktperson

  • haudnsrk@hzvcmpu.sateob

Hans har 30 års erfarenhet från elektronikindustrin med tonvikt på produktionsfrågor. Hans Carlström har tidigare varit anställd på Ericsson, Teli, Philips och Cromtryck.